Mail ons 0165 708182
Op 11 april jl. vond de algemene ledenvergadering van de belangenorganisatie ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade) plaats. Gedurende deze vergadering is het thema voor 2019 bekendgemaakt, te weten: ‘herstelgerichte dienstverlening’. “In 2019 zal de ASP meer aandacht besteden aan dit onderwerp. En waar mogelijk: ook meer aandacht voor vragen”, aldus de organisatie van letselschadeadvocaten […]
Scroll to Top