Mail ons 0165 708182

Adviesrapport Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli): Help huiseigenaren en huurders bij funderingsschade

U bent hier

De demissionaire ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat hebben op 29 februari 2024 het advies ‘Goed gefundeerd: advies om te komen tot een nationale aanpak funderingsproblematiek’ in ontvangst genomen. Veel gebouwen in Nederland zijn gebouwd op instabiele bodem. Daarom krijgen naar verwachting meer dan vierhonderd duizend panden in Nederland funderingsschade. […]
Scroll to Top