Mail ons 0165 708182

Aon’s Pensioenthermometer: Dekkingsgraden lopen weer op; rentestijging zorgt voor hogere dekkingsgraad ondanks negatief beleggingsresultaat

U bent hier

 De pensioenfondsen hebben in februari hun financiële positie verder verbeterd. Ondanks de zorgen in de wereld en dalende beleggingskoersen zorgde de rentestijging in februari er voor dat de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg naar 120%. De aandelen en de vastrentende waarden daalden in waarde, maar de rente steeg en daardoor daalden de […]
Scroll to Top