Mail ons 0165 708182

Baken Adviesgroep: Corona leidt tot premieverlies schademarkt met 13% en voor inkomensmarkt met 14%

U bent hier

De economie maakt een fikse corona-schok mee. Het herstel lijkt een ‘Nike-vorm’ te krijgen: een harde daling gevolgd door een langzaam ‘Swoosh’-herstel. Op basis van een analyse van eerdere recessies, schatten we dat een corona-recessie een verlies van het premievolume tot -13% voor de Schademarkt kan betekenen. Voor de Inkomensmarkt ligt het mogelijke volumeverlies op […]
Scroll to Top