Mail ons 0165 708182

Klimaat- en Energieverkenning 2019: uitstoot van broeikasgassen daalt in Nederland

U bent hier

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15% lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden gereduceerd als in de afgelopen dertig jaar. De Nederlandse energievoorziening gaat de komende jaren veranderen door een sterke afname van energie uit […]
Scroll to Top