Mail ons 0165 708182

Verbond bestempelt regeerakkoord als ‘veelbelovend’, maar noemt uitwerking bepalend

U bent hier

  De verzekeringssector wil zich de komende vier jaar inzetten voor werkbare hervorming van het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt. Overleg met kabinet en maatschappelijke organisaties over de nadere uitwerking van de kabinetsvoornemens is van groot belang. Verzekeraars leveren graag een verdere bijdrage aan het veiligheidsbeleid en innovatie, bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkeling ten [...]

Leave a comment

Scroll to Top