Mail ons 0165 708182
De afgelopen maanden heeft er overleg plaatsgevonden tussen diverse VNAB-leden om te bepalen hoe het huidige property schadeproces geoptimaliseerd kan worden. “ De ideeën die uit dit overleg naar voren zijn gekomen, hebben geleid tot een concreet initiatief: het project ‘Optimalisatie Schadeproces Property’ met als doel het verkorten van de doorlooptijden van het property schadeproces […]
Scroll to Top